Desktop client voor Linux

AppImage

Hier kun je een direct uitvoerbaar AppImage downloaden:

stack-v3.2.0-20230307-x86_64.AppImage

Na het downloaden kun je de AppImage uitvoerbaar maken met:

chmod +x stack-v3.2.0-20230307-x86_64.AppImage

En daarna starten met:

./stack-v3.2.0-20230307-x86_64.AppImage

Ubuntu 22.04

Deze repository is alleen in 64-bit versies beschikbaar. Voer het volgende commando uit om de client repository toe te voegen aan jouw OS:

echo 'deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/transip-stack.gpg] https://filehosting-client.transip.nl/packages/stack-ubuntu-22.04/ ./' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/stack-client.list

Hierna zul je TransIP's repository-key aan apt moeten toevoegen. Realiseer je dat de eigenaar van de key updates, pakketten en repositories kan distribueren die je systeem zal vertrouwen (meer informatie). Om de key toe te voegen en de repository in te laden, voer je de volgende commando's uit:

sudo wget -O /usr/share/keyrings/transip-stack.gpg https://filehosting-client.transip.nl/transip-stack.gpg
sudo apt-get update

Installeer de client zelf door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get install stack-client

Ubuntu 20.04

Deze repository is alleen in 64-bit versies beschikbaar. Voer het volgende commando uit om de client repository toe te voegen aan jouw OS:

echo 'deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/transip-stack.gpg] https://filehosting-client.transip.nl/packages/stack-ubuntu-20.04/ ./' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/stack-client.list

Hierna zul je TransIP's repository-key aan apt moeten toevoegen. Realiseer je dat de eigenaar van de key updates, pakketten en repositories kan distribueren die je systeem zal vertrouwen (meer informatie). Om de key toe te voegen en de repository in te laden, voer je de volgende commando's uit:

sudo wget -O /usr/share/keyrings/transip-stack.gpg https://filehosting-client.transip.nl/transip-stack.gpg
sudo apt-get update

Installeer de client zelf door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get install stack-client

Debian 11

Deze repository is alleen in 64-bit versies beschikbaar. Voer het volgende commando uit om de client repository toe te voegen aan jouw OS:

echo 'deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/transip-stack.gpg] https://filehosting-client.transip.nl/packages/stack-debian-11/ ./' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/stack-client.list

Hierna zul je TransIP's repository-key aan apt moeten toevoegen. Realiseer je dat de eigenaar van de key updates, pakketten en repositories kan distribueren die je systeem zal vertrouwen (meer informatie). Om de key toe te voegen en de repository in te laden, voer je de volgende commando's uit:

sudo wget -O /usr/share/keyrings/transip-stack.gpg https://filehosting-client.transip.nl/transip-stack.gpg
sudo apt-get update

Installeer de client zelf door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get install stack-client

Debian 10

Deze repository is alleen in 64-bit versies beschikbaar. Voer het volgende commando uit om de client repository toe te voegen aan jouw OS:

echo 'deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/transip-stack.gpg] https://filehosting-client.transip.nl/packages/stack-debian-10/ ./' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/stack-client.list

Hierna zul je TransIP's repository-key aan apt moeten toevoegen. Realiseer je dat de eigenaar van de key updates, pakketten en repositories kan distribueren die je systeem zal vertrouwen (meer informatie). Om de key toe te voegen en de repository in te laden, voer je de volgende commando's uit:

sudo wget -O /usr/share/keyrings/transip-stack.gpg https://filehosting-client.transip.nl/transip-stack.gpg
sudo apt-get update

Installeer de client zelf door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get install stack-client

Source code

Om de client zelf te bouwen op andere dan de genoemde OS-en, kun je hier de sourcecode downloaden.